Shop

Vă recomandăm să citiți integral Termenii și Condițiile (denumite în continuare T&C) prezentate pentru a putea înțelege și lua la cunoștință condițiile de utilizare a Website-ului  www.toffystore.ro(denumit în continuare Website)

Daca nu sunteti de acord cu oricare dintre prevederile termenilor și condițiilor din cadrul Website-ului, vă rugăm să nu-l accesati, navigati sau utilizati si nici software-ul, serviciile, informatiile, materialele sau alte asemenea cuprinse în acesta.

Dacă în orice moment după accesarea sau înregistrarea unui cont în cadrul Website-ului,  decideți că nu mai sunteti de acord cu prezenții T&C, vă rugăm să vă ștergeți contul și  să nu mai accesați conținutul Website-ului. Totodată, dacă nu mai sunteți de acord cu utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre operatorul TOFFYSTORE SRL, ca urmare a folosirii contului aferent Website-ului, aveti posibilitatea să-l și să vă exercitați drepturile prevazute de Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, la adresa de e-mail toffystore@yahoo.com.

Aspecte Generale

Aceste set de T&C guvernează raporturile dintre TOFFYSTORE SRL, persoană juridică română, cu sediul în sediul in MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALEEA ARINII DORNEI, NR.14, PARTER, BL.I6, SC.D, AP.48, identificată prin având număr de înregistrare J40/10170/2022și CUI 46211065 ( denumită în continuare “Operatorul” )si persoanele care utilizeaza ( denumită în continuare Utilizatorul “) Website-ul.

T&C de utilizare ale Website-ului, aşa cum sunt prezentaţi în prezentul document, sunt şi vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legea română, stabilind în mod concret modul în care puteti utiliza Website-ul.

În vederea utilizării servicilor, putem solicita Utilizatorul ui sa isi exprime acordul cu privire la acest set de T&C printr-o actiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea casuței specifice “am citit și sunt de acord cu termenii și conditiile prezentate”).

Bifand o anumita casuță, Utilizatorul :

 1. Iși dă acordul, în mod expres, să respecte toate clauzele din acest set de T&C, precum și orice alți T&Cspecifice aplicabile serviciilor;
 2. Iși asumă consecințele nerespectării T&C, prevederi mentionate în mod expres în cadrul acestora.
 3. Ia la cunostință de condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform politicii de confidențialitate, care este parte integrantă din acest set de T&C

1 Definiții  

 1. Vizitator– persoană fizică sau juridică care utilizează Website-ul și care nu deține un Cont creeat pe acesta.
 2. Operatorul – societatea TOFFYSTORE SRL, persoană juridică română, cu sediul în sediul in MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, ALEEA ARINII DORNEI, NR.14, PARTER, BL.I6, SC.D, AP.48, identificată prin având număr de înregistrare J40/10170/2022și CUI 46211065. Contactarea Societatii este posibila la adresa de e-mail: toffystore@yahoo.com, sau prin intermediul altor canale de comunicare menționate pe Website.
 3. Cont– un set de date aferente unui anumit Utilizator, care include informații referitoare la activitatea sa pe Website, inclusiv informații furnizate de către Utilizator pe Website. Regulile referitoare la Cont sunt prevăzute la punctul 3 din T&C.
 4. Cumpărător– un Utilizator care efectuează tranzacții cu Operatorul prin utilizarea Contului Website-ului.
 5. Produs– bunuri care fac obiectul articolelor publicate pe Website puse la dispoziția Cumparătorilor în vederea achiziționării;
 6. T&C– prezentul Regulament prin care se stabilesc regulile de utilizare ale Website-ului. Versiunea actuală a Regulamentului este disponibilă pe Website în orice moment, într-o formă care oferă posibilitatea descărcării acestuia, a salvării acestuia pe hard drive-ul dispozitivului sau a tipăririi acestuia.
 7. Înregistrare– procesul de creare a unui Cont de către un Utilizator după furnizarea datelor Utilizatorul ui, acceptarea T&C și activarea Contului.
 8. Vânzător– Operatorul care pune la dispoziția tuturor Vizitatorilor, Utilizatorilor și Cumpărătorilor, produse și efectuează Tranzacții cu Cumpărătorul.
 9. Tranzacție– orice acord încheiat între Utilizatori sau Utilizator și Vizitator cu privire la un anumit Produs.
 10. Utilizator– orice persoană fizică sau juridică care utilizează un Serviciu de Cont după conectarea la respectivul Cont.

2 PREVEDERI GENERALE

 1. T&Cde utilizare a Website-ului, incluzând regulile de înregistrare, de achiziționarea produselor, precum și aspecte legate de plăți și de procedura de depunere a plângerilor sunt prevăzute prin Regulament. Orice persoană care utilizează WebSite-ul este obligată să ia la cunoștință conținutul Regulamentului.
 2. Vizitatorii pot utiliza doar funcții limitate ale Website-ului, în condițiile prevăzute prin prezentul Regulament, cu respectarea legii și a principiilor de integritate.
 3. Conținutul publicat în cadrul Website-ului, indiferent de forma acestora, respectiv materiale text, grafice și video, este protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și subiect al celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale Operatorului. Este interzisă utilizarea acestui conținut, în orice mod, fără acordul scris al persoanelor autorizate. Orice agregare și prelucrare a datelor și a altor informații disponibile pe Website în scopul distribuirii mai departe a acestora către terțe persoane pe alte Website-uri și în afara Internet-ului este interzisă. De asemenea, este interzisă utilizarea Website-uluiși a însemnelor Operatorului, inclusiv a elementelor grafice caracteristice, fără acordul expres și prealabil ale acestuia.

În cadrul Website-ului, sunt posibile următoarele acțiuni:

 1. Navigarea conținutului Website-ului;
 2. Utilizarea Contului și a funcțiilor aferente acestuia.
 3. Serviciile de navigare în conținutul Website-ului, serviciile de Cont sunt furnizate cu titlu gratuit.
 4. Operatorul va depune toate eforturile pentru a asigura operarea neîntreruptă a Website-ului. Pentru asigurarea unei calități ridicate a serviciilor și a unei funcționări eficiente a serviciilor oferite, Operatorul își rezervă dreptul de a stabili pauze de funcționare ale acestuia. Întreruperile tehnice pot opera aleatoriu, timp în care anumite funcții ale Website-uluiși serviciile furnizate de către Operator ar putea fi limitate sau indisponibile.
 5. Prin acceptarea prezentului Regulament, Utilizatorul confirmă faptul că Operatorul are dreptul de a accesa și analiza comunicarea Utilizatorului realizată prin funcția de cont a Website-ului, în scopul asigurării siguranței și securității Utilizatorilor, prevenirea fraudei și îmbunătățirea Website-ului. Pentru mai multe informații cu privire la rațiunile și modalitatea în care Operatorul accesează și analizează conținutul informațiilor introduse de către Utilizator vă rugăm să studiați Politica de Confidențialitate.
 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

1 Continutul si design-ul WebSite-ului, inclusiv design-ul și experiența de utilizare a acestuia precum și bazele de date accesibile prin intermediul sau, sunt proprietatea operatorului  si sunt protejate prin legislatia romana in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe.

 1. Puteti utiliza continutul WebSite-ului doar pentru folosinta dvs. personala, iar actiunile descrise mai jos nu sunt permise in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea operatorului:
 2. indepartarea insemnelor care identifica dreptul de autor al operatorului asupra continutului;
 3. modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea in orice mod sau forma, precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, in lipsa obtinerii in prealabil a unei permisiuni scrise din partea operatorului;
 4. reproducerea sau stocarea continutului, precum si trimiterea acestui continut catre orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informatiei, daca scopul acestei activitati este unul comercial.
 1. CONTUL
  1. În scopul obținerii unei funcționalități integrale a Serviciului, un Vizitator trebuie să înregistreze un Cont și să utilizeze Serviciul în calitate de Utilizator autentificat. Contul îi oferă Utilizatorul ui posibilitatea de a utiliza, printre altele, de achizitionarea produselor puse la dispoziția sa de către Operator;
  2. Utilizatorul poate fi doar o persoană fizică cu capacitate deplină de exercițiu, o persoană juridică sau o formă de organizare fără personalitate juridică, căreia legea îi conferă capacitate de exercițiu. În cazul persoanelor juridice și formelor de organizare fără personalitate juridică, numai persoana autorizată să acționeze în numele și pe seama acestor entități va crea un Cont în numele acestora și va desfășura toate activitățile pe Website. Utilizatorul poate deține doar un singur Cont în cadrul Serviciului asociat unei anumite adrese de email.
  3. Utilizatorul poate avea un singur cont în cadrul Serviciului. Această regulă nu se aplică atunci când:
  4. a) Utilizatorul are conturi diferite, utilizate în scopuri private și legate de activitatea sa comercială;
  5. b) Utilizatorul folosește diferite Conturi în domeniul activităților sale comerciale, în legătură cu deservirea acestor Conturi de către diferiți reprezentanți sau sucursale ale întreprinderii administrate de Utilizator, cu condiția să nu existe întârzieri în plățile.
 1. Înregistrarea Contului necesită completarea formularului disponibil pe Websiteși furnizarea datelor prevăzute prin acesta, inclusiv adresa dvs. email și parola unică.
 2. 5. Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, ale persoanelor care acționează în numele și pe seama Utilizatorilor și ale Vizitatorilor în conformitate cu prevederile Politicii de Confidențialitateși ale Politicii privind Aplicațiile de Tip Cookies și Tehnologii Similare.
 3. 6. După completarea datelor necesare pentru înregistrare, se va trimite confirmarea privind Înregistrarea Contului la adresa de email indicată de către Utilizator, un link pentru activarea Contului. Înregistrarea este finalizată în momentul în care Utilizatorul își activează Contul. În acest moment în timp, se încheie un contract de servicii de cont.
 4. 7Utilizatorul se va asigura de faptul că datele furnizate pe parcursul procesului de Înregistrare și al utilizării Serviciului sunt reale, corecte și actualizate și că acesta are dreptul de a utiliza aceste date. Utilizatorul se obligă să actualizeze datele, în cazul oricăror modificări. Operatorul își rezervă dreptul de a bloca un Cont, în cazul în care datele furnizate nu îndeplinesc cerințele de mai sus, în conformitate cu procedura prevăzută la punctul 10 din Regulament.
 1. O persoană care acționează în cadrul Website-uluiîn numele și pe seama unui Utilizator care este persoană juridică sau formă de organizare fără personalitate juridică, căreia i s-a conferit capacitate de exercițiu prin lege, se va asigura că aceasta este autorizată în mod corespunzător pentru a acționa și a desfășura toate activitățile în numele și pe seama unui astfel de Utilizator în cadrul Website-ului.
 2. Utilizatorul se obligă să mențină confidențialitatea datelor de accesare a Contului și să le protejeze împotriva accesării acestora de persoane terțe neautorizate. Veți informa, fără întârziere, Operatorul în cazul în care aveți cunoștință de orice accesare de către orice persoană terță neautorizată a Contului dvs. și, dacă acest lucru este posibil, veți modifica imediat datele.
 3. În vederea asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciului, a protejării și asigurării securității persoanelor care îl utilizează, Operatorul își rezervă dreptul de a efectua verificări suplimentare cu privire la valabilitatea și corectitudinea datelor furnizate de către Utilizator și de a solicita Utilizatoruluisă-și confirme identitatea, sau informațiile aferente Tranzacției efectuate, în modalitatea aleasă de Operator. În cazul în care verificarea datelor sau a identității Utilizatorului nu se finalizează cu succes, Operatorul poate suspenda sau bloca operarea Contului.
 4. Retragerea Utilizatorului.Oricand de la inregistrarea contului un Utilizator se poate retrage, fără a oferi niciun motiv pentru aceasta, prin transmiterea unei notificări la adresa email: toffystore@yahoo.com
 • PLAȚILE EFECTUATE
 1. Utilizatorul va fi informat, în mod vizibil, pe Websitecu privire la prețul actual al prduselor selectate, de fiecare dată. Toate prețurile indicate pe Website sau în listele de prețuri sunt prețuri brute (care includ taxa pe valoare adăugată, respectiv TVA)
 2. Plățile din cadrul Serviciului se efectuează în avans, respectiv în cuantumul total necesar pentru un anumit Serviciu Plătit, înainte de începerea furnizării acestuia, prin intermediul formelor de plată puse la dispoziție de către Operator.
 3. Utilizarea oricăreia dintre metodele de plată va necesita stabilirea unui raport juridic separat cu furnizorul serviciului respectiv de plată și acceptarea Regulamentului acestuia, precum și a Politicilor sale de confidențialitate. Operatorul nu este parte la un astfel de raport și nu are posibilitatea de a interveni asupra conținutului sau implementării acestuia. În cazul oricăror probleme legate de plată, Utilizatorul trebuie să contacteze operatorul de plăți relevant, în vederea clarificării oricăror dubii sau a depunerii unei plângeri. În situații excepționale și în limita posibilităților tehnice și organizatorice, Operatorul va acorda sprijin Utilizatorul ui în vederea clarificării problemei. Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru serviciile de plată furnizate de un prestator extern de servicii.
 4. Utilizatorul are obligația de a actualiza datele înregistrate în Cont necesare pentru emiterea facturii de către Furnizorul Serviciului, imediat după apariția oricărei astfel de modificări.
 5. Forma implicită de emitere a facturilor, disponibilă pentru Utilizatori, este cea în format electronic. Acceptarea Regulamentului constituie și acceptarea transmiterii (punerii la dispoziție) a facturilor în format electronic, în conformitate cu dispoziții legale aplicabile și în sensul Regulamentului.
 6. Sub rezerva condițiilor prevăzute prin prezentul Regulament, Operatorul pune la dispoziția Utilizatoruluifacturile, în format electronic, garantând autenticitatea provenienței, a integrității conținutului și a legalității acestora, în special prin salvarea acestora în format .pdf și prin punerea lor la dispoziția

6 ACȚIUNI ALE UTILIZATORILOR CARE SUNT ILEGALE SAU INCOMPATIBILE CU REGULAMENTUL 

 1. Utilizatorul are dreptul de a utiliza WebSite-ulîn conformitate cu scopul acestuia, în limitele stabilite de lege și de bunele practici, respectând drepturile și interesele Operatorului, celorlalți Utilizatori și ale terțelor persoane.

 

 1. PROCEDURA DE DEPUNERE ȘI SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI SESIZĂRILOR
 2. În cazul existenței oricăror nereguli legate de operarea WebSite-ului, inclusiv de natură tehnică, Utilizatorul sau Vizitatorular trebui să contacteze mai întâi Serviciul de Asistență Clienți la adresa toffystore@yahoo.com, furnizând informațiile necesare pentru identificarea problemei.
 3. Operatorul depune toate diligențele pentru a furniza servicii de cea mai înaltă calitate. Independent de cele de mai sus, Utilizatorul are dreptul de a depune, în mod gratuit, o plângere cu privire la lipsa de performanță sau la performanța necorespunzătoare a serviciilor furnizate de Operator, în baza Regulamentului.
 4. Utilizatorii au de asemenea posibilitatea să transmită Operatorului oricând plângeri și/sau sesizări cu privire la activitățile cu aparență nelegală desfășurate pe
 5. O plângere poate fi depusă prin transmiterea unui mesaj la adresa toffystore@yahoo.com
 6. Plângerile și/sau sesizările transmise Operatorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, și o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Operatorul să o poată soluționa în cel mai scurt timp posibil.
 7. Plângerile vor fi analizate și vor primi răspuns în termenul legal de raspuns de la primirea acestora de către Operator, în cazul în care au fost însoțite de un set complet de date necesare identificării
 8. Pentru a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro.
 • PREVEDERI FINALE
 1. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea următoarelor reguli:
  1. se pot aduce modificări la Regulament din considerente organizatorice, legale sau tehnice, iar acestea pot implica și modificarea costurilor, listelor de prețuri și a T&Caplicabile Serviciilor Plătite;
  2. Utilizatorul va fi informat cu privire la fiecare astfel de modificare prin plasarea informațiilor în pagina Serviciului, care vor fi vizibile după conectarea corectă în Cont. Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: https://www.toffystore.ro/termeni-si-conditii/
  3. modificările nu pot conduce la privarea sau limitarea drepturilor Utilizatorul ui legate de Serviciile Plătite deja achiziționate. Cele achiziționate înainte de intrarea în vigoare a modificărilor vor fi prestate în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale în vigoare la momentul achiziției, puse în aplicare pe baza principiilor existente.
  4. Operatorul trebuie, cu titlu de excepție, să modifice Regulamentul cu scopul de a combate o amenințare neprevăzută și imediată legată de protecția serviciilor online, sau protecția Utilizatorilor împotriva fraudei, malware-ului, spam-ului, încălcării securității datelor cu caracter personal sau a altor amenințări la adresa securității cibernetice.
  5. Utilizatorul care nu acceptă conținutul modificărilor aduse T&Care dreptul de a rezilia contractul cu privire la Serviciul de Cont în orice moment.
  6. Drepturile și obligațiile părților, menționate în aceste T&C, precum și toate efectele juridice pe care prezentul document le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
  7. Toate disputele referitoare la serviciile furnizate de către Operatorului în cadrul Serviciului vor fi înaintate instanțelor competente de drept comun din România.
 • .LIMITAREA RĂSPUNDERII
 1. Accesarea WebSite-ului este o alegere care aparţine exclusivvizitatorului/Utilizatorului. Fiecare vizitator/utilizator este răspunzător atât pentru propriile activităţi desfăşurate, cât şi pentru acurateţea şi corectitudinea informaţiilor furnizate.
 2. Operatorul şi nicio altă persoană implicată în conceperea, producerea şi dezvoltarea WebSite-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe ori indirecte, de nicio natură, care ar putea rezulta din sau în legătură cu accesarea şi/sau utilizarea acestuia.
 3. Operatorul nu îşi asumă nicio responsabilitatea şi nu va fi raspunzator pentru niciun prejudiciu care ar putea să apară în urma accesării şi/sau utilizării WebSite-ului, şi nici în cazul descărcării oricăror tipuri de materiale de pe aceasta.
 4. Operatorul nu îşi asumă niciun fel răspundere cu privire la niciun fel de erori sau disfuncţionalităţi ale programelor utilizabile în legătură cu vizitarea şi/sau utilizarea WebSite-ului.

Coș cumpărături (0)

Coș